HOME

FLOW FITNESS

ĐỊA CHỈ
SƠN TRÀ-ĐÀ NẴNG


CHỦ ĐẦU TƯ
ANH TUẤN


NĂM
2022


TÌNH TRẠNG
HOÀN THÀNH


THÀNH VIÊN
TEAM RIKATA


NHỊP ĐIỆU (FLOW) - SỰ TRỌN VẸN
Khi cả Thân – Tâm – Trí hòa quyện lại thành một thì bạn có được sự trọn vẹn (Flow). Hãy trọn vẹn trong hành động của bạn. Trọn vẹn nghĩa là không có suy nghĩ khác. Nếu bạn đang tập luyện, đơn giản là bạn đang tập luyện , bạn trọn vẹn ở - đây – và – bây – giờ. Bạn tận hưởng việc tập luyện này, bạn không tập luyện vì cái nhìn hay sự phán xét của người khác. Tất cả thân, tâm, trí hòa nhịp trong khi bạn tập. Vậy thì khi bạn tập có thể Flow, bạn ăn cũng có thể Flow, lau nhà cũng là Flow. Những điều nhỏ bé được chuyển hóa, mọi thứ trở nên trọn vẹn trong chính nó.
Trích: Founder Flow -Trần Công Tuấn

Rikata Design

view_cart_empty Your Cart Is Empty